ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

---------------------

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng dịch vụ của người sử dụng với Công ty CP Phát triển phần mềm iKidz Hà Nội để đảm bảo rằng bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc, nhất trí với việc tuân thủ các quy định của Điều khoản sử dụng này. Trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), vui lòng không tải, không cài đặt, không sử dụng Ứng dụng. Điều khoản sử dụng này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Công ty CP Phát triển phần mềm iKidz Hà Nội.

---------------------

Giới thiệu về ứng dụng

 • iKidz là ứng dụng hệ thống quản lý thông tin mầm non toàn diện và hiệu quả nhất hiện nay, ra đời nhằm giúp nhà trường, giáo viên và phụ huynh tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy, chăm sóc trẻ mầm non.
 • Ứng dụng hệ thống quản lý thông tin mầm non iKidz là công cụ đắc lực, được tích hợp nhiều các tính năng tương tác giúp nhà trường quản lý thông tin một cách hiệu quả, giáo viên thuận tiện trong công tác quản lý lớp và phụ huynh nắm bắt được các tin tức hữu ích về trẻ.

Quyền sở hữu trí tuệ

 • Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi Công ty CP Phát triển phần mềm iKidz Hà Nội. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất của Công ty CP Phát triển phần mềm iKidz Hà Nội và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của iKidz.

Tài khoản sử dụng

 • Để sử dụng Ứng dụng iKidz, bạn cần được cấp một tài khoản thông qua tài khoản của Nhà trường từ công ty chúng tôi.
 • Bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định Ứng dụng iKidz.
 • Bạn đảm bảo rằng các thông tin đã cung cấp để sử dụng Ứng dụng là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu (Lưu ý: Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có bất kì thông tin sai lệch nào ảnh hưởng hoặc làm hạn chế quyền lợi của bạn).
 • Khi sử dụng iKidz, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn:
  • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để tạo tài khoản như tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;
  • Thông tin của các bé: thông tin học tập, sức khỏe, vui chơi, ảnh, …
 • Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung trao đổi tin nhắn hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.

Quyền sử dụng tài khoản

Bạn có quyền sử dụng Ứng dụng iKidz và các dịch vụ khác mà công ty chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng sẽ không bao gồm các hành vi sau đây (ngoại trừ có sự đồng ý bằng văn bản của iKidz):
 • Chuyển giao, cấp lại quyền, tiết lộ, các hình thức chuyển giao khác hoặc bán phần mềm hoặc toàn bộ Ứng dụng iKidz cho bất kì bên thứ ba nào khác;
 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản khác trên cơ sở của phiên bản này;
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng dụng iKidz hoặc nội dung Ứng dụng iKidz;
 • Sử dụng Ứng dụng iKidz để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ một tổ chức, cá nhân khác;
 • Sử dụng bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng dụng iKidz, xây dựng trang nhân bản (trang nhân bản là trang được tạo ra nhiều bản giống nhau trên cơ sở bản gốc) để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;
 • Sử dụng Ứng dụng iKidz để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • Sử dụng Ứng dụng iKidz để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng dụng iKidz hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi iKidz trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
 • Sử dụng Ứng dụng iKidz để thực hiện bất kỳ hành động nào gây hại cho hệ thống an ninh mạng của iKidz, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • Các hình thức vi phạm khác.

Xử lý vi phạm

 • Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này, iKidz có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm.
 • Hơn nữa tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, iKidz và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

Phí dịch vụ

 • Công ty CP Phát triển phần mềm iKidz sẽ tiến hành thu phí người dùng, mức thu phí sẽ dựa trên sự nhất trí của nhà trường. Trường hợp bạn không đóng phí, công ty chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ.
 • Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi iKidz: khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

Địa Chỉ

Số 6 Lô 5A đường Trung Yên 9, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Liên Hệ

(+84) 853 896 866
ikidz2017@gmail.com

Giờ Làm Việc

Thứ Hai - Thứ Bảy
08:00 - 17:30